Zamawiający, klient, kupujący - osoby korzystające z oferty sklepu internetowego

Sprzedający, sprzedawca - Firma FHU CHOCO Paulina Staszczyk ul. Sikorskiego 86, 32-590 Libiąż. NIP 628-220-96-06, REGON: 241413592.

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 728757105, jak również przy pomocy poczty elektronicznej biuro@chocojewelry.com  ze sklepem jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.   1. Zamieszczone na stronach www.chocojewelry.com ceny są jedynie zaproszeniem do składania zapytań ofertowych i zaproszeniem do negocjacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego.

2.Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Kupujący może złożyć zamówienie po rejestracji konta na stronie www.chocojewelry.com. Rejestracji można dokonać w zakładce "moje konto".
1) Kupujący może dokonać zakupu poprzez klikniecie ikony „kup teraz” zamieszczonej przy produkcie. Produkt zostanie dodany do wirtualnego koszyka. Następnie kliknięcie "do kasy", potwierdzenie adresu, sposobu dostawy, wybranie sposobu płatności i potwierdzenie złożenia zamówienia.
2) kontakt ze sklepem sklepu za pomocą poczty elektronicznej o adresie: biuro@chocojewelry.com
3) kontakt telefoniczny w dni powszednie w godz. 8:00 do 20:00 pod numerem telefonu 512 214 700.

Zastrzegamy prawo do nierealizowania zamówień złożonych przez błędnie wypełniony formularz przez kupującego. Jak również za szkody wynikłe z podania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych.

4. Kupujący może dokonać zapłaty za towar za pomocą:
a. Przelewu bankowego na konto sklepu:
    96 1050 1302 1000 0092 7152 6270
b. Gotówką przy odbiorze do rąk doręczyciela
c. Za pomocą systemu płatniczego

5. Koszt przesyłki ponosi Kupujący.
2. W zależności od wyboru formy przesyłki koszt ten wynosi:
a. Przesyłka kurierska "płatność przy odbiorze" – 22 zł
b. Przesyłka kurierska "po przedpłacie" – 16 zł
c. Przesyłka pocztowa listem poleconym priorytetowym - 10zł.
d. Przesyłka firmowa polecona - 5zł. 

Koszt przesyłki dotyczy przesyłek krajowych. Wysyłamy przesyłki za granicę.
Przed zakupem skontaktuj się z nami w celu ustalenia kosztów przesyłki zagranicznej.


6. Koszt ten nie jest zależny od ilości zakupionych przedmiotów i ich wagi. Obowiązek pokrycia kosztów przesyłki nie obowiązuje w przypadku trwania promocji lub zawarcia przy kupowanym produkcie informacji o gratisowej przesyłce.

7.  Czas realizacji zamówienia wynosi 24h i jest liczony od chwili wpłynięcia lub potwierdzenia wpłynięcia środków na konto ( przy przedpłacie ). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji do 5 dni roboczych . Czas dostawy towaru przy przesyłce kurierskiej wynosi 1-2 dni robocze.
Czas dostawy listem poleconym priorytetowym wynosi do 7 dni roboczych.

8. Zwrot towaru:
1) Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy ponosi kupujący.
2) W przypadku o którym mowa w pkt.1 Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni.

Wzór odstąpienia:

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 Kwotę ................. należy przesłać na konto .....................................................................................................................

 

 

..............................

podpis konsumenta


9. Reklamacje:
1) Kupujący ma prawo zwrócić towar wyłącznie w przypadku niezgodności towaru z umową.
2) Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową.
3) Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar na nowy w terminie 14 dni.
4) Adres, na który można kierować pisemne reklamacje:
FHU CHOCO
Paulina Staszczyk
ul. Sikorskiego 86
32-590 Libiąż

Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek " za pobraniem".

10. Nie podlegają zwrotowi przedmioty, które wykonywane zostały na indywidualne zamówienie Kupujacego, lub w których na życzenie Kupującego zostały dokonane jakiekolwiek zmiany (np. zmiany materiałów, zmiany rozmiaru), gdyż przedmioty te  stanowią świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu - w rozumieniu art. 10 ustęp 3 punkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r., nr 22, poz.271.

11.Dane osobowe:

W związku z wejściem w życie nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO): 

Jeżeli zarejestrujesz konto lub złożysz zamówienie bez rejestracji, przetwarzamy poniższe dane:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • adres zamieszkania,
  • nr telefonu,
  • adres,
  • IP komputera.

Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami, jak będą przetwarzane Twoje dane w ramach naszych usług. 
Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich Danych osobowych jest firma FHU CHOCO Paulina Staszczyk, ul.Sikorskiego 86, 32-590 Libiąż.

Informacje kontaktowe

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące danych osobowych, skontaktuj się z nami poprzez:

adres e-mail: biuro@chocojewelry.com

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu. Nie sprzedajemy danych osobowych naszych Klientów.

Przekazywanie danych osobowych

FHU CHOCO Paulina Staszczyk może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom m.in.: firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, płatności on-line. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia sklepu www.chocojewelry.com

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

a) Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. 
b) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
c) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
d) Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
e) W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego. 

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

 


12. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu www.chocojewelry.com, jest powszechnie dostępny na stronie www.chocojewelry.com. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

13. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu. Zmiany nie dotyczą zamówień już realizowanych.

14. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy sklepem chocojewelry.com a Kupującym będą rozstrzygane przed sądem właściwym.
Szczegóły pakowania:
Kolczyki do nosa, wargi, brody, brwi- są pakowane wyłącznie w woreczki strunowe i wysyłane w kopercie listowej.
Bransoletki i kolczyki shamballa są pakowane wyłącznie w op. foliowe.
Naklejki hologramowe są dołączone wyłącznie do produktów zawierających kryształy i perły Swarovski Elements.Informacja o opakowaniu ozdobnym nie dotyczy biżuterii, w której opisie wyraźnie zaznaczono inną formę pakowania.


Strona głównaStrona główna

copyright 2007-   prestaplay